Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Eerste Kamer zegt ‘ja’ op ingangsdatum Omgevingswet

Terug naar Nieuws
16-03-2023

Nog driekwart jaar om te oefenen met de Wkb!

Na zes keer uitstel hield de markt zijn adem in voor de besluitvorming op 14 maart van de Eerste Kamer over de ingangsdatum van de Omgevingswet. Tot opluchting van velen in de bouw en infra heeft de Kamer besloten de ingangsdatum van de Omgevingswet vast te stellen op 1 januari 2024 (41 stemmen voor en 29 stemmen tegen). Daarmee treedt meteen ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in.

Het positieve besluit betekent dat acties die in het kader van de Wkb zijn geïnitieerd in volle vaart een vervolg krijgen. De bouwketen realiseert zich dat het nu echt gaat gebeuren. Iedereen, van opdrachtgever, ontwikkelaar/voorschrijven, bouwer, gemeente tot kwaliteitsborger moet vanaf de ingangsdatum werken volgens de Wkb in gevolgklasse 1. Wie nog niet voldoende is voorbereid, heeft nog negen maanden om te oefenen!
Om proefprojecten aan te moedigen kunnen opdrachtgevers een financiële vergoeding krijgen voor het inhuren van een kwaliteitsborger en de kosten voor een bouwer vanuit het Stimuleringsprogramma proefprojecten (STIPP). Bovendien geven veel gemeenten legeskorting voor Wkb-proefprojecten. Het devies is dus: ga nu aan de slag!

Wat betekent het besluit voor KiK?

Ton Jans, directeur KiK en KOMO, is zichtbaar opgelucht: “Dit besluit hadden we nodig. Het geeft de duidelijkheid waar de markt zo lang naar heeft uitgekeken. De afgelopen tijd merkten wij dat partijen op de rem gingen staan om uiteenlopende redenen. Je zult zien dat mensen nu volop in beweging komen.”

“Wij hebben de afgelopen jaren veel ontwikkeld en georganiseerd in het kader van de Wkb”, benadrukt Ton Jans. “Voor ons is de harde datum een extra stimulans om het instrument KiK en de KiK-tool verder te optimaliseren. De pluspunten van de KiK-tool maken wij beschikbaar voor partijen in de bouw en infra. Daarnaast realiseren we onder andere koppelingen met systemen van derden, zoals Snagstream of Ed Controls. Met deze aansluiting kunnen aannemers in hun eigen systeem blijven werken.”

 

Ton Jans, directeur KOMO en KiK
Ton Jans, directeur KOMO en KiK over besluit ingangsdatum Omgevingswet/Wkb

“De ontwikkeling van de Wkb-prestatieladder op initiatief van de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN) is een krachtig hulpmiddel bij de kwaliteitsborging. De Wkb-prestatieladder wordt gekoppeld aan de KiK-tool, waardoor de ladder automatisch beschikbaar is voor de kwaliteitsborger. Met de Wkb-prestatieladder kunnen kwaliteitsregelingen op dezelfde wijze worden gewaardeerd als risicobeheersmaatregel, ook als zij onderling verschillen. De ladder is door ieder Wkb-instrument en iedere kwaliteitsborger te gebruiken als ‘leeswijzer’, zodat elke kwaliteitsborger in Nederland op dezelfde wijze met kwaliteitsregelingen kan omgaan. Én eenzelfde waarde aan kwaliteitsverklaringen kan toekennen voor het beperken van het risico op bouwfouten.”

Belangrijke rol voor standaarden en digitalisering

Een actueel onderwerp is digitaal samenwerken in de bouwketen. Ook daarin participeren KiK en KOMO. Ton Jans legt uit. “Wij richten ons op de waarde van standaarden en data in het algemeen maar ook in het kader van het Digitale Stelsel Gebouwde Omgeving, DSGO. Daarom ondertekenen wij op 23 maart tijdens het Ketenstandaard Congres 2023 het digiAkkoord. In dit akkoord spreken ketenpartners af om samen die versnelde digitalisering en ketenoptimalisatie in de gebouwde omgeving te gaan realiseren. Wij zien dat KiK en KOMO hierin van betekenis zijn. Zowel KOMO als KiK hebben de beschikking over data die relevant zijn voor de hele bouwketen. We zien toekomstige mogelijkheden. Je zou kunnen denken aan delen van data voor gebouwbeheersystemen, objectinventarisatie, demontage en hergebruik. Uiteraard op een veilige en betrouwbare manier.”

Zowel KOMO als KiK hebben de beschikking over data die relevant zijn voor de hele bouwketen.

Verwachte toename KiK-kwaliteitsborgers

Nu de inwerkingtreding definitief is, verwacht Ton Jans dat het aantal KiK-kwaliteitsborgers flink zal toenemen. “Veel bedrijven hadden al hun interesse getoond in KiK en de KiK-tool, maar wachtten op de beslissing over de ingangsdatum. Op dit moment hebben de instrumentaanbieders bij elkaar 26 kwaliteitsborgers* aan zich gebonden, daarvan zijn 14 KiK-kwaliteitsborgers. KiK heeft daarnaast 2 externe specialisten die een licentie met KiK hebben.”

*Het begrip ‘kwaliteitsborger’ duidt op een onafhankelijke organisatie die erop toeziet dat het gerede bouwwerk aan de wettelijke eisen (Bbl) voldoet.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.