Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Dertig (branche)organisaties in en rond de bouw staan aan de wieg van KiK

Terug naar Nieuws
10-11-2016

KiK is een kwaliteitsborgingsinstrument voor alle typen bouwwerken, ook vergunningsvrije bouwwerken, en is geschikt voor de inzet in alle drie de gevolgklassen die de Wkb kent. KiK is een bijzonder kwaliteitsborgingsinstrument omdat het rechtstreeks voortkomt uit de markt zelf. Dertig (branche)organisaties verenigden zich in februari 2014 in het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS), formuleerden eisen voor het instrument en ontwikkelden het zelf mee. Daardoor is KiK een instrument voor en door de bouwsector en stelt het de branche in staat te voldoen aan de Wkb.

Bijdrage aan bevordering bouwkwaliteit

De samenwerkende (branche)organisaties in en rond de bouw hebben het PVS opgericht toen duidelijk werd dat minister Blok van Rijksdienst en Wonen zijn ontwerp voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zou gaan indienen. De stelselwijziging die de aanname van deze wet met zich mee zou brengen, rechtvaardigde een collectieve inspanning om de implementatie zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen – in ieders belang. Het PVS hechtte met name ook waarde aan de totstandkoming van een kwaliteitsborgingsinstrument dat inzetbaar zou zijn voor alle betrokken partijen en dat een daadwerkelijke bijdrage zou leveren aan het bevorderen van de totale bouwkwaliteit. De dertig (branche)organisaties in en rond de bouw vroegen KOMO om dat instrument, in nauwe samenspraak met hen, te ontwikkelen. KOMO staat immers voor meer dan een halve eeuw expertise op het gebied van gecertificeerde kwaliteit, en daarmee marktvertrouwen, in de bouw.

KiK: een stap vooruit voor de hele bouw

Het door de deelnemers in het PVS gevraagde instrument werd het KOMO Instrument Kwaliteits­borging, kortweg KiK. Onderdeel van KiK is het KiK Risicomodel, waarmee de risicobeoordeling kan worden verricht en een kwaliteitsborgingsplan kan worden opgesteld. ‘Sluitstuk’ van het kwaliteitsborgingsplan is het genereren van het KiK Bouwrapport, de basis voor de ‘Verklaring’ conform de Wkb. De samenwerkende partijen in het PVS hebben vastgesteld dat KiK voldoet aan de eisen die zij in een eerder stadium hadden geformuleerd – en dat de systematiek zodanig is ingericht, dat nieuwe inzichten en verbeteringen voortdurend in KiK kunnen worden geïmplementeerd.

Bij vergunningplichtige nieuwbouw, renovatie en restauratie is de inzet van een toegelaten ‘instrument’ voor kwaliteitsborging wettelijk voorgeschreven. Bij niet-vergunningplichtige bouwactiviteiten is de inzet van zo’n instrument sterk aanbevolen: het helpt faalkosten te verlagen, de bouwkwaliteit te verhogen en toont aan wat daadwerkelijk aan kwaliteitsborging is gedaan.

Aanbevolen door 30 branche-organisaties

De dertig (branche)organisaties in en rond de bouw die achter KiK staan zijn: Aannemersfederatie Nederland (AFNL), de Bond Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB), de Bond van Fabrikanten van Betonproducten (BFBN), de Branchevereniging TIS, Bouw Regelgeving Informatie Systeen (BRIS), Bureauleiding Informatiebureau Kunststofleidingsystemen, Cement & Beton Centrum, de Vereniging FBS, de Federatie NRK Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, het Kennisinstituut voor de installatiesector (ISSO), Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Mineral Wool Association Benelux (MWA), Nederlandse Mortelorganisatie (NEMO), Nederlandse Norm (NEN), de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), de Vereniging van Producenten en Leveranciers van Bitumen Afdichtsystemen (ProBitumen Benelux), de Vereniging Researchgroep Betonwapening (RBW), de Stichting SBRCUnet, de Vereniging Dakdekkingsbranche Nederland (Vebidak), de Vereniging van fabrikanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking (Vekudak), de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP), de Vereniging van Fabrikanten en leveranciers van hulpstoffen voor mortel en beton (VHB), de Vereniging leveranciers betonreparatieproducten (VLB), de Vereniging Nederlandse Kalkzandsteenplatform (VNK), het Verbond van Verzekeraars, de Brancheorganisatie van de Betonmortelindustrie (VOBN), de Nederlandse Vereniging van Certificatieinstellingen (NVCi), de Vere­niging Wapeningsstaal Nederland (VWN) en dé specialist in objectief door externe deskundigen vastgestelde kwaliteit: KOMO.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.