Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Consumentendossier geeft opdrachtgever inzicht in opgeleverd bouwwerk

Terug naar Nieuws
15-03-2021

Hoe geeft grootbouwer BAM hier invulling aan?

De komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt veel veranderingen met zich mee voor de hele bouwkolom. Een daarvan is dat de aannemer en de kwaliteitsborger diverse (verplichte) rapportages moeten maken. Het gaat om:

 • de risicobeoordeling
 • het borgingsplan
 • het dossier bevoegd gezag
 • het consumentendossier
 • de verklaring kwaliteitsborger

In een reeks artikelen gaan we hier nader op in. Dit keer aandacht voor het consumentendossier met Perry Pos, KAM Specialist bij BAM.

Consumentendossier bij gereedmelding bouwwerk

Tegelijkertijd met de ingang van de Wkb gelden wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het BW zegt dat de aannemer verplicht is bij de melding dat het bouwwerk gereed is voor oplevering, de bouwconsument (opdrachtgever) het ‘consumentendossier’ te overhandigen. Het consumentendossier bevat gegevens en documenten die volledig inzicht geven of de aannemer de overeenkomst met de opdrachtgever nakomt, aangevuld met de uitgevoerde werkzaamheden. Dat geldt voor alle bouwwerken (zowel vergunningsplichtige als niet-vergunningsplichtige) die na de ingangsdatum van de Wkb (1 januari 2022) worden opgeleverd. Dus ook voor die nu al worden gebouwd én voor alle gevolgklassen!

Perry Pos, KAM Specialist Proceskwaliteit, Wkb bij BAM Bouw & Vastgoed

BAM – een gedegen voorbereiding op Wkb

De Wkb heeft ook de aandacht van een van de grootste bouwers van Nederland: Koninklijke BAM Groep. Perry Pos, KAM Specialist Proceskwaliteit, Wkb bij BAM Bouw & Vastgoed verdiept zich al jaren in de Wkb en de consequenties hiervan voor BAM. Ook als het gaat om het consumentendossier, dat hij liever ‘opleverdossier’ noemt. “Dat is om verwarring te voorkomen met een nieuw normblad dat NEN gaat uitgeven, de Nederlandse Praktijkrichtlijn 8092, die ‘consumentendossier’ gaat heten. Volgens de Wkb kunnen de opdrachtgever en de bouwer afspraken maken over het opleverdossier die niet per se volgens de NPR 8092 zijn.”

Perry Pos houdt zich dagelijks bezig met procesbeschrijvingen en certificeringen, zoals voor de ISO 9001 (proceskwaliteitsnorm). “Daardoor zijn we al heel bewust bezig met hoe je je werk doet en hoe je dat vastlegt in kwaliteitsstandaarden. Al met al ben ik zo’n 10 jaar bezig met de Wkb. Alles begon met privatisering van plantoetsing. De omschakeling naar de Wkb voor BAM doe ik niet alleen hoor, dat gebeurt met een aantal deskundige collega’s.

De Wkb is eigenlijk een paraplu van wetswijzigingen. Denk aan privaatrechtelijke (de verplichte kwaliteitsborger, het verplichte gebruik van een instrument voor kwaliteitsborging en de bouw- en gereedmelding red.) en publieke wijzigingen (bewijslast bouwer, consumentendossier en de waarschuwingsplicht, red). Al deze facetten moeten we uitwerken voor ons bedrijf. Wij bestaan niet alleen uit ‘bouwers’, ook andere bedrijfsonderdelen als gebiedsontwikkelaar AM, maken deel uit van BAM. Dat vraagt om een andere kwaliteitsaanpak.”

Opdrachtgever ontvangt consumentendossier

Als de aannemer bij de opdrachtgever aangeeft dat het bouwwerk gereed is en opgeleverd kan worden, moet hij informatie bijvoegen waaruit blijkt dat het bouwwerk inderdaad klaar is. Elke opdrachtgever heeft in beginsel recht op een consumentendossier. Of het nou een particulier is of een professionele opdrachtgever zoals een woningcorporatie of een hoofdaannemer. Het dossier bevat gegevens en stukken die volledig inzicht geven in de uitgevoerde werkzaamheden en of de aannemer de overeenkomst is nagekomen. Het bevat in ieder geval:

 • tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk.
 • gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Wat er precies in het consumentendossier wordt opgenomen kunnen de opdrachtgever en de aannemer gezamenlijk in de aannemingsovereenkomst vastleggen.

Van woonwenkenboekje naar opleverdossier

Perry Pos over de aanloop naar het opleverdossier: “Wanneer we een bouwwerk of een project opleveren kreeg de opdrachtgever het zogenaamde woonwenkenboekje. Dit bevat informatie over de woning die we hebben opgeleverd. Je kunt daarbij denken aan gebruiksadvies over ventileren, gebruiksinstructies van apparaten, revisietekeningen, materiaaltoepassingen etc. Het is voor ons de voorloper van het opleverdossier.

Voor het opleverdossier is het belangrijk dat het afdoende informatie bevat over het (toekomstige) gebruik van de woning. Daarnaast moet het opleverdossier veel technische gegevens bevatten. Als bouwer beschikken we over alle informatie van de woningen. Het is steeds een afweging welke informatie nodig is. Op dit moment richten we ons ook op de informatie voor het dossier bevoegd gezag. Daar zijn we op de bouwplaats volop mee bezig.”

Het dossier bevoegd gezag is belangrijke informatie voor de gemeente. Als onderdeel van de gereedmelding is dat dossier de basis waarop de gemeente beslist of het bouwwerk in gebruik mag worden genomen. Hierbij is bewijsvoering vanuit de uitvoering belangrijk.

BAM voorziet alle opgeleverde bouwwerken nu al van een opleverdossier voor de consument. “Immers de meeste woningen die we nu gaan bouwen worden na 1 januari 2022 opgeleverd”, aldus Perry Pos. “Wij streven ernaar het opleverdossier uiterlijk bij de melding opleverdatum bij de consument aan te leveren. Het dossier bevoegd gezag, inclusief verklaring van de kwaliteitsborger, zal uiterlijk 10 dagen voor eerste oplevering bij de gemeente aangeleverd moeten zijn. Als we na 10 dagen niets hebben gehoord dan kan je aannemen dat de gemeente het bouwwerk akkoord heeft bevonden. Dit tijdspad heeft nog de nodige discussie.”

Proefprojecten BAM straks ook met KiK?

In het kader van de Wkb draaide BAM in 2016 al enkele pilotprojecten in Delft. Momenteel zijn er vijf proefprojecten aangemeld bij de instrumentaanbieder VKB. Na een kennismaking met en een presentatie van KiK en de KiK-tool is Perry Pos erg te spreken over de KiK-tool: “De KiK-tool maakt het mogelijk dat wij kunnen samenwerken met de externe kwaliteitsborger en de architect in dezelfde applicatie. Dit onderscheidt KiK van andere instrumentaanbieders. Met de KiK-tool hebben we overzicht op de informatiestromen. Vooral de manier waarop de risicobeoordeling en het borgingsplan vorm worden gegeven in de KiK-tool bevalt ons. Gebaseerd op de ervaringen en de informatie die we nu hebben over KiK en de KiK-tool denken we nu verder na over hoe we de KiK-tool kunnen inzetten.”

KiK-tool platform voor alle partijen
KiK-tool platform voor alle partijen

KiK helpt aannemer bij Wkb

Het instrument KiK (een van de voorlopig toegelaten Wkb-instrumenten) ontwikkelde de softwareapplicatie KiK-tool. Met de tool kunnen kwaliteitsborgers, aannemers en initiatiefnemers/architecten in samenwerking bouwprojecten volgens de Wkb uitvoeren.

De KiK-tool beslaat het hele bouwtraject van planvorming/toetsing tot en met de verklaring kwaliteitsborger met rapportages. Een greep uit de pluspunten voor de aannemer. De KiK-tool:

 • levert een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen.
 • genereert diverse verplichte rapportages.
 • geeft invulling aan de bewijslast van de aannemer.
 • heeft een koppeling met BRISwarenhuis voor de actuele eisen van het Bouwbesluit.
 • heeft een koppeling met KOMO-online (BRL’en en later certificaten) voor invulling bewijs.

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.