Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Aannemer 2.0 certificeert voor BRL5019 scope bouwers of BRL-en voor specifieke toepassingen

Terug naar Nieuws
05-12-2016

Het bouwbedrijf is de spil van elk bouwproject. Met de komst van de nieuwe bouwwetgeving ligt die aannemer onder een vergrootglas: hij moet kunnen aantonen dat hij goed werk heeft geleverd (bijvoorbeeld door middel van het KiK Bouwrapport) en hij dient, bij vergunningplichtige projecten, te werken met een externe kwaliteitsborger. Om nu zelf de regie te kunnen blijven voeren en op externe kosten te besparen, zal de ‘Aannemer 2.0’ zoveel mogelijk zelf uitvoering willen geven aan zijn bedrijfseigen kwaliteitsbeheersing. Dit kan door binnen KiK te kiezen voor de BRL 5019 (Kwaliteitsborging) scope bouwers waarmee hij de beschikking krijgt over een generiek instrument. Daarnaast is het mogelijk om zich te richten op specifiek geborgde (innovatieve) concepten, zoals het procescertificaat voor Houtskeletbouw BRL0904, of voor (energiezuinige) woningen BRL0905-1. Een perfecte aanvulling op KiK, het KOMO instrument Kwaliteitsborging, dat speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse bouw.

Kwaliteitsborger volgt bouwbedrijf
Als u als aannemersbedrijf beschikt over een certificering volgens een KOMO BRL, dan behoort de kwalitetsborger in een bouwproject de beheersmaatregelen te volgen die u aantoonbaar maakt. Het gaat daarbij om de BRL5019 scope bouwers, maar ook de BRL0904 of BRL0905-1 en voorts de BRL-en 0901, 0902 en 0903-1. Niet iedere certificering is voor elke soort bouwwerk geschikt (zie volgende alinea). Als gecertificeerd aannemer bent u de uitvoerende en toeleverende partij bij de kwaliteitsborging en beperkt u de externe kwaliteitsbor­gings­kosten. In ieder vergunningplichtig project opnieuw en dat kan flink in de papieren lopen. Bij een actieve bedrijfseigen kwaliteitsbeheersing, kunt u de kosten voor externe borging beperken tot naar verwachting maximaal 1%. Zónder kan dit oplopen tot wel 3% van de bouwsom.

Voor welke KOMO BRL gaat u?

In relatie tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn enkele KOMO BRL-en voor bouwers van bijzonder belang. De eerste is de BRL5019 scope bouwers. Dit is een generieke oplossing voor het kwaliteitssysteem van een bouwer.

Ten behoeve van houtskeletbouw is dat BRL0904 en voor (energiezuinige) woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen BRL0905-1. Hiermee kunnen complete woningen worden gecertificeerd: een geborgd concept leidt tot toezicht op projectniveau en dus tot minder noodzakelijk extern toezicht. Ook zijn van toepassing de BRL-en 0901 (combinatie-bouwsystemen), 0902 (bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton) en 0903-1 (modulaire bouwsystemen-units voor permanent gebruik). Deze BRL-en passen naadloos bij en zijn dan ook geïntegreerd in KiK.

Certificeren voor BRL5019, 0901, 0902, 0903-1, 0904 en 0905-1

Als u zich als bouwbedrijf wilt laten certificeren voor een of meer van deze BRL-en, dan wendt u zich tot een geaccrediteerde certificatie-instelling. Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met KiK, Burgemeester van Reenensingel 101, Postbus 420, 2800 AK Gouda. E-mail: info@komo.nl Telefoon 085-486 24 29.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.