Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Publicatie KiK in katern Elseviers Weekblad

Terug naar Nieuws
28-06-2023

KiK: het instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Elseviers Weekblad besteedt in het katern ‘Topic Talks-Innovatief leiderschap’ bij het EW-weekblad van 24 juni aandacht aan de toekomstbestendigheid van in de bouw. Met de campagne informeert Elseviers Weekblad zakelijk Nederland over hoe toonaangevende bedrijven en organisaties bijdragen aan de economische groei. Het weekblad benaderde ook KiK voor een toelichting op de Wkb. Het artikel vind je op pagina 34 van het katern en ook online. Hieronder een weergave. 

Voldoet een bouwwerk straks aan de nieuwe kwaliteitswetgeving? KiK is het aangewezen instrument dat, zonder winstoogmerk en in samenwerking met alle partijen, stuurt op kwaliteit. 

 De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) dwingt de hele bouwketen om voor 1 januari 2024 de organisatie en het werkproces af te stemmen op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Dat vereist nogal wat van alle partijen in de bouw- en infrasector. Om te voldoen aan wetgeving moet er worden gewerkt met een onafhankelijke kwaliteitsborger. Die is weer verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving, maar ook om aan te geven of er geen bezwaren zijn tegen start van de bouw. KiK is zo’n instrument: formeel toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging onderscheidt het zich opvallend van andere partijen. ‘Stichting KiK, beheerder van instrument, kent als statutair doel bij te dragen aan de kwaliteit in de bouw en kent geen winstoogmerk,’ zegt Lars Kiebert, operationeel manager ‘Onze kracht is dat we heel sterk aansturen op samenwerking in de keten  – tussen architect, adviseurs, aannemers – om, zoals de Wkb verlangt, de kwaliteit van een gebouw aantoonbaar te maken. Door aan te sluiten op de bestaande werkprocessen en systemen hebben we een innovatief instrument kunnen ontwikkelen. Mét bijbehorende software: de KiK-tool.’

Efficiënt en effectief
De KiK-tool, ontworpen in samenwerking met brancheorganisaties en marktpartijen, beperkt de administratieve last van Wkb met digitale tooling, denk bijvoorbeeld aan het managen van de bewijslast en het genereren van rapporten. Kiebert: ‘De tool faciliteert het proces en doet dat efficiënt en effectief, voor alle type bouwprojecten en alle gevolgklassen.’

 Meer weten over KiK en de KiK-tool? www.kik-komo.nl


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.