Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Ontmoet nieuwe externe KiK-specialist JECON Engineering B.V.

Terug naar Nieuws
12-02-2024

KiK heeft een nieuw type licentienemer: de externe specialist. De KiK-kwaliteitsborger kan de externe specialist inschakelen voor specifieke borgingswerkzaamheden zoals constructie of brandveiligheid.

Waaraan voldoet de externe specialist?

Wil je als externe specialist een KiK-licentie krijgen, dan moet je in het bezit zijn van specifieke deelcertificaten van de BRL 5019. In opdracht van een KiK-kwaliteitsborger kan je kwaliteitsborging uitvoeren voor de gevolgklassen en scope waarvoor je bent toegelaten om met KiK te werken. Je bent ook verplicht de KiK-training te volgen. Een uitzondering daarop is de toezichthouder omdat deze geen risicoanalyse en borgingsplan hoeft te maken. Uiteraard werk je met de gratis KiK-tool.

Externe specialist JECON Engineering B.V.

De nieuwste gecertificeerde externe KiK-specialist is JECON Engineering B.V. We zijn benieuwd naar deze externe specialist en daarom bellen we met Erik Crielaard, directeur en adviseur Constructies bij JECON Engineering B.V.

Vertel eens wat meer over jullie adviesbureau.
“We bestaat ruim 8,5 jaar en we zijn nu met 11 mensen. Onze kennis en kunde ligt op de gebieden constructie, advies, woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. In projecten werken wij proactief met partners aan een zo een optimaal mogelijk project. Daarnaast zijn we ook actief bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Wij assisteren bij de constructieve toetsing voor alles wat wordt ingediend. Voor andere opdrachtgevers voeren we CC3-controles uit (de gevolgklasse CC3 betekent tenminste 10% extra veiligheid ten opzichte van de standaard veiligheid, red.).”

 

Aanbrengen van bewapening
Staalconstructie in uitvoering
Appartementen De Kade Maassluis

Kun je aangeven welke deelcertificaten van de BRL 5019 JECON Engineering B.V. heeft verworven?
“Dat zijn Constructieve veiligheid en Bouwplaatscontroles. Meer specifiek: deel 11 ‘Planbeoordeling Constructieve veiligheid Gevolgklasse 1’ en Deel 20 ‘Toezicht op de bouw voor constructieve veiligheid Gevolgklasse 1’.”

En voor welke gevolgklassen kunnen jullie worden ingezet?
“Gevolgklasse 1.”

Wat bewoog jullie om externe specialist van KiK te worden?
“We zochten nieuwe uitdagingen ook omdat de hoeveelheid werk bij de omgevingsdienst afnam. Voor kwaliteitsborging zagen we kansen. We zijn hier toen bij aangehaakt. Via certificeringsinstelling Kiwa kwamen we in contact met KiK. We hadden ervaring met Kiwa voor het certificaat ISO 9001. Zij hebben vervolgens het hele certificeringstraject en de audits voor de BRL 5019 gedaan. En omdat onze roots liggen bij de specialisaties constructieve veiligheid en toezicht, hebben we gekozen om externe specialist van KiK te worden.”

Jullie kunnen dus worden ingezet door de KiK-kwaliteitsborger. Hebben jullie al contacten met enkele van hen? Zijn jullie bekend bij hen?
“Omdat we nog maar net externe specialist zijn, hebben we nog geen contact met KiK-kwaliteitsborgers. We kregen wel reacties op ons bericht op LinkedIn over het behalen van de licentie als KiK-externe specialist. Als we de KiK-training op 15 februari a.s. hebben afgerond, gaan we hiermee verder en eventueel de kwaliteitsborgers actief benaderen. Ik denk trouwens dat we via de KiK-training en het overleg met alle kwaliteitsborgers en externe specialisten (KiK-licentienemersoverleg, red.) zeker contacten zullen opdoen.“

Wat is de eerstvolgende klus voor jullie als externe KiK-specialist?
“Die hebben we nog niet.”

Stel je mag kiezen wat je aankomende project is, wat zou dan je voorkeur zijn?
“Seriematig grondgebonden woningen. Het is een goede opstap om snel te leren en het toetsen onder de knie te krijgen. Wat we hebben opgedaan, kunnen we dan later in de praktijk brengen met bijvoorbeeld vrijstaande woningen.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.