Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Nieuwe externe KiK-specialist Dantuma-Wegkamp B.V.

Terug naar Nieuws
12-06-2024

KiK heeft een nieuw type licentienemer: de externe specialist. De KiK-kwaliteitsborger kan de externe specialist inschakelen voor specifieke borgingswerkzaamheden zoals constructie of brandveiligheid.

Waaraan voldoet de externe specialist?

Wil je als externe specialist een KiK-licentie krijgen, dan moet je in het bezit zijn van specifieke deelcertificaten van de BRL 5019. In opdracht van een KiK-kwaliteitsborger kan je kwaliteitsborging uitvoeren voor de gevolgklassen en scope waarvoor je bent toegelaten om met KiK te werken. Je bent ook verplicht de KiK-training te volgen. Een uitzondering daarop is de toezichthouder omdat deze geen risicoanalyse en borgingsplan hoeft te maken. Uiteraard werk je met de gratis KiK-tool.

Externe specialist Dantuma-Wegkamp B.V.

De nieuwste gecertificeerde externe KiK-specialist is Dantuma-Wegkamp B.V. We zijn benieuwd naar deze externe specialist en daarom bellen we met Willem Dantuma, directeur en adviseur bij Dantuma-Wegkamp.

Vertel eens wat meer over jullie adviesbureau.
“In 2010 bundelden Henk Wegkamp en ik onze kennis en jarenlange ervaring. Zo is het ingenieursbureau Dantuma-Wegkamp ontstaan. Inmiddels bestaan we uit vijftien medewerkers die opereren vanuit twee locaties, Groningen en Zwolle. Onze focus is altijd kwaliteit leveren en onze projecten volgens de wettelijke regels uit te voeren. Dat is nu het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, red.). Daarom waren we zeven jaar geleden al gecertificeerd op basis van de BRL 5019 deel 00, 01, 11 en 13. Daar hebben we veel aan gehad, ook in de aanloop naar de Wkb. Toen deze zich aandiende hebben we besloten ons te certificeren als externe specialist. Dat biedt ons de mogelijkheid om samen met kwaliteitsborgers de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk te verbeteren.”

Kun je aangeven welke deelcertificaten van de BRL 5019 Dantuma-Wegkamp B.V. heeft verworven?
“Wij zijn gecertificeerd voor Kwaliteitsborging, Constructieve veiligheid en Bouwfysica.”

En voor welke gevolgklassen kunnen jullie worden ingezet?
“Nu voor gevolgklasse 1. Het idee is om later op te schalen als de Wkb ook ingaat voor gevolgklasse 2. Een andere reden om ons te certificeren voor gevolgklasse 2 is wanneer onze opdrachtgevers ernaar gaan vragen. Gewoon een kwestie van marktwerking.”

Wat bewoog jullie om externe specialist van KiK te worden?
“Dat is eigenlijk niet zo spannend. We konden intern al waarborgen dat we voldeden aan het Bouwbesluit. Nu wilden we ook een bijdrage leveren aan kwaliteitsborging als externe specialist. De keuze voor KiK is ingegeven omdat KiK min of meer een standaard is geworden en omdat partijen waarmee we samenwerken ook KiK gebruiken.”

Jullie kunnen dus worden ingezet door de KiK-kwaliteitsborger. Hebben jullie al contacten met enkele van hen? Zijn jullie bekend bij hen?
“We hebben al lange tijd contacten met Smeets bouwmanagement en advies en PlanGarant. Er zijn ook al wat nieuwe contacten gelegd.”

Wat is de eerstvolgende klus voor jullie als externe KiK-specialist?
“Momenteel zijn we ingeschakeld voor enkele toetsingen op het gebied van constructieve veiligheid en bouwfysica. Nieuwe toetsingen staan op het programma.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.