Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Bylaer advies- en tekenburo

Terug naar Nieuws
28-07-2022

… Bylaer advies- en tekenburo

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Bylaer. Reden om stil te staan bij dit heuglijke moment. De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf het moment dat hij een KiK-licentie heeft, proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten.

KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger Bylaer

Aan het woord is Arjan Kleijer, eigenaar van Bylaer advies- en tekenburo.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Bylaer?
“Wij zijn een ingenieursbureau in de Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwzaken en Milieu. In de ruimtelijke ordening werken wij aan bestemmingsplanwijzigingen en handhavingszaken en geven daarbij juridische ondersteuning. Op het gebied van bouwzaken doen wij onder andere ontwerp- en tekenwerk. Daarnaast ondersteunen wij gemeentes en woningcorporaties. Onder ‘milieu’ verstaan wij werkzaamheden rondom de Wet milieubeheer, bijvoorbeeld stikstofberekeningen.

We hebben veel ervaring op verschillende gebieden. Onze opdrachtgevers vinden dat heel prettig omdat wij ze volledig kunnen ontzorgen. We willen ons als kwaliteitsborger verder ontwikkelen en ons profileren in de markt. Zelf heb ik meer dan 4 jaar ervaring in kwaliteitsborging met ruim 25 proefprojecten.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“De aanloop naar de toelating voor de BRL 5019 verliep erg snel. Omdat ik al ervaring had met het invullen van de processen en protocollen voor de BRL 5019 en met het opstellen van de vereiste documenten. Ook de ruime praktijkervaring heeft daarbij geholpen. De certificering hadden we in 3 maanden tijd rond vanaf de aanbieding van de offerte. Het kan dus wel snel. We zijn ook blij dat we voor alle delen zelf zijn gecertificeerd voor gevolgklasse 1 en 2. Behalve voor het constructieve gedeelte. Daarvoor huren we een gecertificeerde constructeur in.”

Kwaliteitsborger Bylaer
Arjan Kleijer van Bylaer (li)) ontvangt de KiK-licentie van Ton Jans (KiK)

Waarom koos Bylaer voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“We hebben in eerste instantie gekozen voor KiK vanwege de ruime ervaring en omdat het gewoon een goed instrument is. Persoonlijk vind ik het grote voordeel dat je voor het opstellen van de risicobeoordeling en het borgingsplan in de KiK-tool gedwongen wordt om langs een vast stramien te werken. Hiermee is het niet mogelijk om zaken over het hoofd te zien. Die extra zekerheid is prettig.

En met de KiK-tool kun je nu ook templates maken die je kunt afstemmen per aannemer. Je kunt daarmee een persoonlijke invulling voor het bedrijf realiseren.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Ik heb zoals gezegd al verschillende projecten met de KiK-tool gedaan. Maar binnenkort starten we een project met 12 appartementen. Ondertussen willen we de markt verkennen en onze naamsbekendheid vergroten als kwaliteitsborger.

We gebruiken ons certificaat van de BRL 5019 ook voor gecertificeerde aanvragen Omgevingsvergunning. Dat kan voor wat grotere projecten heel veel schelen in de legeskosten. Ook daarin hebben we inmiddels al ervaring opgebouwd.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Wij willen de aannemer helpen met de kwaliteit die hij gewend is te leveren, goed en efficiënt vast te leggen. En met de invulling en uitvoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouw helpen we de consument c.q. opdrachtgever te garanderen dat hij de bouwkwaliteit en het bouwwerk krijgt zoals hij heeft gekocht.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.