Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Bargmann & Van Ek Bouwconsulting BV

Terug naar Nieuws
16-03-2023

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Bargmann & Van Ek Bouwconsulting BV. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.
De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Yiotti Toumazatos, bedrijfsleider bij Bargmann & Van Ek Bouwconsulting BV.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Bargmann & Van Ek Bouwconsulting BV?
Bargmann en van Ek Bouwconsulting BV is een bouwkundig en installatietechnisch adviesbureau dat veelal werkt voor de professionele corporatie- en vastgoedsector. We bestaan 25 jaar. Onze activiteiten zijn te verdelen in vier kernactiviteiten: projectmanagement, vastgoedmanagement, projectontwikkeling en energie & duurzaamheid. Bij projectmanagement kun je denken aan het opstellen van technische werkomschrijvingen, bouwkostenadvies, verzorgen van opleveringen, toezicht en kwaliteitscontroles, directievoering. Vastgoedmanagement behelst het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen, uitvoeren conditiemetingen, opstellen advies- en onderzoeksrapporten en brandveiligheidsonderzoeken. Het woord projectontwikkeling zegt het al, we ontwikkelen nieuwbouwprojecten van initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg. En als laatste zijn we in het kader van energie & duurzaamheid KOMO-gecertificeerd voor de BRL 9500, voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen en utiliteit.

 

Yiotti Toumazatos en Lars Kiebert (KiK) bezegelen dat Bargmann & Van Ek Bouwconsulting nu KiK-kwaliteitsborger is.

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“De aanloop naar de toelating verliep eigenlijk best voorspoedig. Raymond von den Benken van Rowiq Advies heeft ons in dit proces ondersteund. We zijn begonnen met een overzicht te maken van de aanwezige kennis en ervaring bij onze collega’s per kennisgebied. Vervolgens hebben wij het kwaliteitshandboek conform de BRL 5019 opgesteld. Op basis daarvan hebben we de richtlijnen en processen uit dit handboek in onze organisatie doorgevoerd. Daarna verliep het certificatieproces voorspoedig en snel.”

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Uiteraard hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende instrumenten. Momenteel zijn er zes instrumenten, die alle uitvoerig getoetst en officieel toegelaten zijn. Maar wij vonden dat KiK het beste aansluit op ons advieswerk en kwaliteitscontroles. Daarbij vinden wij de koppeling met het abonnement dat wij hebben op BRISwarenhuis een groot voordeel. Wat wij ook een pluspunt vinden is dat KOMO-certificaten via de KiK-tool zorgen voor een verlaging van risico’s. Dat vertaalt zich in de risicobeoordeling en het borgingsplan, waardoor we minder controles hoeven te doen. Resultaat: de kosten voor kwaliteitsborging gaan omlaag.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Onze ambitie is om tot aan de officiële invoering van de Wkb diverse proefprojecten in de gevolgklasse 1 uit te voeren. Zodat wij samen met onze opdrachtgever, de uitvoerende partij en de plaatselijke gemeente zoveel mogelijk ervaring kunnen opdoen. Ik doe hierbij graag een oproep: zijn er partijen die interesse hebben om ervaring op te doen in een officieel proefproject, neem dan gerust contact met ons op! Er is een subsidie beschikbaar voor de proefprojecten dus die hobbel is dan alvast genomen.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Onze doelstelling is om met onze gekwalificeerde collega’s bij te dragen aan de kwaliteit in de bouw, zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van een bouwproject. Wij passen wet- en regelgeving toe in onze planbeoordelingen, risicobeoordelingen, borgingsplannen en bouwplaatscontroles.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.