Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met de nieuwe KiK-kwaliteitsborger PlanGarant

Terug naar Nieuws
20-07-2021

…de nieuwe KiK-kwaliteitsborger PlanGarant

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Dit keer kwaliteitsborger PlanGarant. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.

De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten: formele proefprojecten met een melding aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of proefprojecten zonder VNG-melding. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger PlanGarant

Aan het woord is Erik Schot, directeur bij PlanGarant.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van PlanGarant?
“PlanGarant is een onafhankelijke kwaliteitsborger, gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouwprojecten. Bij PlanGarant staan we voor effectieve en betaalbare kwaliteitsborging die afgestemd is op onze klanten. Geen rompslomp en beren op de weg, maar gewoon schouders eronder en doen!”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“De aanloop naar de toelating kwam ons bekend voor. We kennen de procedure deels omdat we ook voor een tweetal andere instrumenten zijn toegelaten. Ons handboek hebben we aangepast aan de vereisten van de BRL 5019 (Kwaliteitsborging voor het bouwen, red.) die zo specifiek is voor het instrument KiK. De audits voor de BRL 5019 waren grondig en dat niet één keer, maar vaker. Er werden vragen gesteld als ‘Waarom doen jullie dat zo?’ of ‘Je zegt wel dat je het doet maar doe je het ook?’ En dat maakt je scherp.”

V.l.n.r. Bastiaan Benz (certificatie-instelling SKG-IKOB), Erik Schot (PlanGarant), Ton Jans (KiK)

Waarom koos PlanGarant voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“PlanGarant wil zoveel mogelijk voor klanten zorg uit handen nemen. Daarbij past ook dat we in de keuze van het instrument aansluiten bij de specifieke situaties van onze klant. Dat is de reden dat wij verschillende instrumenten hanteren. KiK springt er wat ons betreft uit. Het is het meest ontwikkeld. De organisatie rondom KiK is goed geregeld en het wordt goed beheerd. En wat vooral een rol heeft gespeeld in onze keuze voor KiK is de ervaring vanuit KOMO met certificatieregelingen en het onderhouden daarvan. Met certificatieregelingen toon je kwaliteit aan en lever je bewijs. (KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging, red.)”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Wij hebben al ruime ervaring met proefprojecten. Maar het eerste project dat we met de methodiek van KiK gaan doen betreft een sloop- en nieuwbouwproject van 7 huurwoningen in Oosterwolde voor woningcorporatie Actium. Aannemer is Nijhuis Bouw. De woningen maken onderdeel uit van de sloop- en nieuwbouw van in totaal 126 woningen. Daar waren wij al bij betrokken.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“We hoeven niet de grootste te worden, wel de beste! Vooral in het ontzorgen van onze klant. Dat stopt niet bij het Bouwbesluit en de Wkb. Dat breidt zich uit naar milieuaspecten, ruimtelijke ordening en contractuele afspraken. We willen de hele gebouwde omgeving kunnen toetsen op kwaliteit. Wij noemen dat ‘kwaliteitsborging inside’. Om een beeld te geven van waar we mee bezig zijn: we hebben 240 afgeronde projecten en 250 lopende kwaliteitsborgingsprojecten die we allemaal volgens dezelfde Wkb-systematiek uitvoeren met o.a. een risicoanalyse en een borgingsplan.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.