Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Kwaliteitsborgers overwegen oprichting gebruikersraad KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK)

Terug naar Nieuws
01-12-2016

De Nederlandse kwaliteitsborgers in de bouw, zonder uitzondering houders of toekomstige houders van het BRL5019-certificaat, spelen met de gedachte om een KiK-gebruikersraad in het leven te roepen. Zo’n gebruikersraad zou, in een informele setting, de feed back van de borgers op KiK kunnen stroomlijnen.

Dat bleek bij een eerste ‘live’ kennismaking door kwaliteitsborgers met het instrument KiK, woensdag 30 november jl. in Gouda. “BRL5019 is geïntegreerd in KiK,” aldus Willem Engelbert (SKG-IKOB) tijdens de bijeenkomst, “dus dat is een groot pluspunt.”

Toegelaten instrument = verplicht

Tijdens de bijeenkomst werd nog eens gememoreerd dat straks, onder de Wkb, de kwaliteitsborger in vergunningplichtige bouwtrajecten wettelijk gebruik moet maken van een toegelaten kwaliteitsborgingsinstrument. Sec gecertificeerd zijn voor BRL 5019 is niet toereikend. Instrumenten moeten aan wettelijke eisen voldoen en moeten worden goedgekeurd door de zogenoemde Toelastingsorganisatie (TO). KiK is een instrument in het kader van de Wkb dat aan de TO zal worden aangeboden om goedgekeurd te worden. KiK bestaat uit risicobeoordeling, borging via een daartoe geëigende BRL en verzekeringsopties, omgeven door alle beheersmaatregelen van de instrumentaanbieder (i.c. KOMO) richting TO.

KiK helpt new business te realiseren

Onder het nieuwe stelsel komt er veel werk op kwaliteitsborgers af. Naar verwachting 30 à 50 miljoen euro per jaar. Om de omzet die daarmee samenhangt ook echt te kunnen realiseren, is een goed doordacht borgingsintrument in het kader van de Wkb dus onmisbaar. KiK faciliteert borgers, maar ook ontwikkelaars, voorschrijvers en bouwers. Alle bouwpartijen kunnen werken met modules van hetzelfde instrument, waardoor kwaliteitsborging in goed overleg tot stand komt. De hele bouwkolom spreekt met KiK dezelfde taal. Dat komt de kwaliteits­borgingsresultaten én de omzet ten goede!

In het vroege voorjaar zal een tweede bijeenkomst voor (medewerkers van) kwaliteitsborgers in de bouw en toekomstige KiK-gebruikers worden gehouden. U kunt ook een inhouse presentatie boeken.
Aanvragen? Dat kan: contact.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.