Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Video: Five minutes of fame voor instrument KiK

Terug naar Nieuws
12-07-2021

Video KiK-presentatie tijdens Wkb-lunchsessie

De Wkb-lunchsessie van 10 juni stond geheel in het teken van de instrumentaanbieders. Uiteraard was ook KiK van de partij. Lars Kiebert, operationeel manager KiK, kreeg net als de andere instrumentaanbieders ‘five minutes of fame’. In die vijf minuten ging hij in op de kenmerken en de voordelen van het werken met het instrument KiK.

Wkb-instrument KiK

  • Ondersteunt aannemers met hun bewijslast.
  • Voor alle typen bouwwerken en gevolgklassen.
  • Flexibel in te richten voor gebruik kwaliteitsborger, aannemers, architect etc.
  • Schaalbaar afhankelijk van de complexiteit van het bouwwerk.
  • Structureert rapportages van de kwaliteitsborger voor het bevoegd gezag.
  • Open systeem, alle marktpartijen zijn vrij om aan te sluiten. Denk hierbij aan STA, BIM 360, Snaqstream, Docstream, EdControls etc.
  • Gedragen risicosystematiek (publiek/privaat). Het is mee-ontwikkeld door: bevoegd gezag, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Verbond van Verzekeraars.
  • Actueel circa 250 personen gekwalificeerd voor KiK, deze aantallen zullen snel toenemen.

KiK bewaakt kwaliteit en stroomlijnt processen

In de nieuwe situatie met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) beoordeelt een onafhankelijk kwaliteitsborger, tijdens de bouw tot de oplevering, of het bouwwerk voldoet aan Bouwbesluit 2012. Dat gebeurt verplicht met een kwaliteitsborgingsinstrument, zoals KiK. KiK is – net zoals de andere instrumenten – een werkwijze waarmee de kwaliteitsborger tijdens de bouw toeziet of er wordt voldaan aan de geldende voorschriften. Het instrument beschrijft ook hoe het toezicht (de kwaliteitsborging) moet worden ingericht en uitgevoerd. De beoordelingsmethodiek in KiK stelt de kwaliteitsborger in staat om een gerechtvaardigd vertrouwen uit te kunnen spreken dat het bouwen van een (ver)bouwwerk voldoet aan bouwtechnische voorschriften.

Proefprojecten met KiK

In de aanloop naar de ingangsdatum van de Wkb (1 juli 2022) wordt er volop geoefend alsof de Wkb al is ingegaan. Gemeenten, bouwers, kwaliteitsborgers, architecten, bestekschrijvers werken samen in een proefproject. Zij zijn verplicht een instrument te gebruiken. Proefprojecten met KiK laten zien dat partijen steeds beter op elkaar raken ingespeeld en dat de faalkosten dalen. De komende tijd is nodig om elke bouwpartij ervaring op te laten doen in proefprojecten en die ervaringen met elkaar te delen. Ook om systemen verder te ontwikkelen.

Wilt u KiK gebruiken in uw proefproject, neem dan contact op met een van onze kwaliteitsborgers!

Zie ook de landkaart met alle proefprojecten op de iBK-site.

Wkb-lunchsessies

De interactieve Wkb-lunchsessies zijn geïnitieerd om dieper in te gaan op de Wkb. Wat betekent de wet voor bouwpartijen en hoe kunnen zij zich voorbereiden op de komst (inmiddels is dat 1 juli 2021)? Telkens schoven interessante gasten aan de lunchtafel aan. Op dit moment zijn er 6 sessie geweest, alle met diverse onderwerpen en gasten. Kijk alle lunchsessie na op de iBK-website. U steekt er wat van op.

Bekijk de video hieronder!

Lars Kiebert presenteert KiK tijdens Wkb-lunchsessie

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.