Bouwers

Met KiK beheerst u de risico's van bouwprojecten met betrekking tot de vereiste kwaliteit optimaal. KiK maakt uw borging van de vereiste kwaliteit aantoonbaar en bouwwerken verzekerbaar. Met KiK werkt u soepel samen met andere bouwpartijen. Conform de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Met een goed borgingssysteem zullen minder bouwfouten en minder verbeterpunten bij oplevering optreden. Ook draagt u op deze wijze bij aan een goede kwaliteitsborging door de kwaliteitsborger.

Als bouwbedrijf aansprakelijkheden managen?

KiK voor bouwers geeft u de regie!

KiK voor bouwers is het antwoord op de gewijzigde aansprakelijkheid die bouwbedrijven (maar ook onderaannemers, verwerkers en leveranciers) onder de nieuwe bouwwetgeving heeft. Met KiK kunt u uw risico’s beheersen, verzekerbaarheid beter regelen en beschikt u over de bouwstenen voor het opleverdossier. Dankzij het KiK-bouwrapport dat KiK voor bouwers genereert, levert u steeds opnieuw het bewijs van de gerealiseerde kwaliteit. Met KiK voor bouwers bespaart u veel geld en behoudt u de regie. Het instrument ondersteunt innovatieve bouwconcepten (BRL 0901, BRL 0902, BRL 0903-1, BRL 0904, BRL 0905-1). Daarnaast is er het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 5029, met betrekking tot kwaliteitsmanagement-activiteiten uitgevoerd door bouwers in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb wet bouw).

  • Met KiK beheerst u alle aansprakelijkheidsrisico’s
  • Met KiK stelt u de borgingsstrategie vast en behoudt u de regie
  • KiK bespaart u geld, bij ieder project opnieuw
  • KiK heeft een rapportagemodule: snel en eenvoudig alle relevante documentatie genereren
Bouwers