Ontwikkelaars en voorschrijvers

KiK stelt u in staat om, direct al bij de planvorming, optimaal te anticiperen op integrale kwaliteitsborging. Met KiK werkt u gemakkelijk, flexibel en online binnen de kaders van de wet- en regelgeving in bouw en infra. Waaronder de Wkb wet.

Inzetten op optimale borgingsinzet?

KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers.

Hoe vroeger de risico’s rond een bouwproject bekend zijn, des te eerder zijn de juiste borgingsmaatregelen te nemen. KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers stelt in staat om al vanaf de ontwerpfase te anticiperen op de kwaliteit die in de opleveringsfase noodzakelijk is. KiK stroomlijnt de kwaliteitsborging gedurende het hele proces. En omdat zowel ontwikkelaars en voorschrijvers, als bouwers en borgers met KiK werken, spreekt iedereen dezelfde taal.

  • Voldoen aan publieke, private en projectspecifieke kwaliteitseisen
  • One-stop-shopping: voor alle bouwwerken en gevolgklassen
  • Verzekerbaarheid van alle bouwwerken: third party én first party
  • Aanbevolen door 30 beeldbepalende branches in de bouw
Ontwikkelaars en voorschrijvers