Kwaliteitsborgers

Bent u BRL5019-gecertificeerd? En beschikt u over een licentie voor het KiK Risicomodel? Dan kunt u snel aan de slag met KiK. Want BRL5019 en het Risicomodel zijn daarin geïntegreerd. KiK stelt u in staat professioneel gestalte te geven aan kwaliteitsborging in de bouw en infra - conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Professioneel en doordacht kwaliteit bewaken?

KiK voor borgers: alles in huis.

Met KiK voor borgers beschikt u als gecertificeerde kwaliteitsborger over een generiek en hybride instrument, geschikt voor alle typen bouwwerken en alle gevolgklassen. Oftewel: one-stop-shopping. In KiK is BRL5019 geïntegreerd, waardoor u snel aanhaakt. Professioneel en doordacht bouwkwaliteit borgen doet u met KiK: van risicoanalyse tot en met Verklaring conform Wkb. Ook ontwikkelaars, voorschrijvers en bouwers werken met KiK. Dat maakt informatie uitwisselen gemakkelijk en samenwerken vanzelfsprekend.

  • One-stop-shopping: KiK is generiek en hybride
  • KiK is een preferent instrument in de sector
  • BRL 5019 + Risicomodel geïntegreerd in KiK
  • KiK helpt uw diensten aan te bieden aan de bouw
Kwaliteitsborgers