Bouw- en Woningtoezicht

KiK stelt gemeentelijke afdelingen Bouw- en Woningtoezicht in staat hun taak als bevoegd gezag in de bouw volledig en eigentijds te realiseren. Van bouwplantoetsing tot en met een beoordeling van het opgeleverde bouwwerk. Bevoegd gezag en markt werken doelgericht samen volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  • Met KiK sluit u naadloos aan op de bouwpraktijk van vandaag én morgen
  • Met KiK kunt u als bevoegd gezag de regie voeren en doelgericht samenwerken met private partijen
  • KiK is geschikt voor alle soorten bouwwerken
  • Met KiK spreekt u dezelfde ‘kwaliteitstaal’ als de bouwkolom
Bouw- en Woningtoezicht