Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu
Projecten met KiK***
Kwaliteitsborgers
Licentiekosten instrument KiK 2.845 euro p/j
Certificaat BRL 5019 en controle eisen KiK-regelement Volgens opgave certificerende instelling (SKG-IKOB, SKW of Kiwa)
KiK-training* 595 euro p/p
KiK-tool (software applicatie) Zie www.kik-tool.nl
Kosten per project Bekijk tarieven KiK
Externe specialist**
Licentiekosten instrument KiK 1.040 euro + (350 euro per scope) p/j
Certificaat BRL 5019 en controle eisen KiK-regelement Volgens opgave certificerende instelling (SKG-IKOB, SKW of Kiwa)
KiK-training* 595 euro p/p
KiK-tool (software applicatie) Zie www.kik-tool.nl

* De KiK-training is verplicht voor het personeel van de kwaliteitsborger en externe specialist, uitgezonderd personen die enkel de scope Toezicht invullen.
** Natuurlijk persoon of rechtspersoon die voldoet aan één of meerdere scopes van de BRL 5019-serie (niet-zijnde coördinatie) en het KiK-reglement en die met toestemming van de Stichting KiK werkzaamheden uitvoert onder eindverantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger, maar werkend met zijn eigen kwaliteitssysteem op basis van de BRL 5019.
*** De prijzen gelden voor 2021, en zijn exclusief BTW.

Training kwaliteitsborgers en overige gebruikers/ketenpartners.

Kwaliteitsborgers zijn voor KiK verplicht een training te volgen voor het gebruik van de KiK-tool bij de formele proefprojecten BZK én bij ervaringsprojecten.

Bij formele projecten is de training voor overige gebruikers/ketenpartners verplicht voor personeel dat de kwaliteitsborging uitvoert met uitzondering van de toezichthouder op de bouw. De training is zeer relevant, maar vrijwillig, voor gebruikers/ketenpartners bij ervaringsprojecten.

Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.