KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers

Gratis voor proefprojecten

KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers stelt u in staat om door u vastgestelde risico’s voor de kwaliteit van het bouwproject vast te leggen in het borgingsplan. Als ontwikkelaar (projectontwikkelaar, woningcorporatie, architect) of voorschrijver (bestekschrijver, adviseur) maakt u immers in de ontwikkelfase van een project meteen al keuzes met betrekking tot de constructie en de uitvoering van bouwprojecten. U kunt dan al nagaan welke beheersmaatregelen gewenst zijn. KiK voor bouwers en KiK voor borgers werken met een conforme risicobeoordeling, waardoor een optimale samenwerking in kwaliteitsborging ontstaat tijdens alle projectfasen en tussen alle actoren.

  • Bent u ontwikkelaar (corporatie, onderneming of (semi)-overheid) c.q. architect, of adviseur of bestekdeskundige? Dan kiest u KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers.
  • Meldt u aan, of schrijf de aan te wijzen kwaliteitsverantwoordelijken in die werkzaam zijn in uw organisatie.
  • U volgt de training voor het gebruik van KiK.
  • U wordt in de toekomst licentienemer van KiK, de kosten hiervoor zijn nog niet bepaald.
Aanmelden