KiK voor kwaliteitsborgers

Gratis voor proefprojecten

Als kwaliteitsborger met inzet van een toegelaten instrument controleert u tijdens de bouw of het bouwwerk gaat voldoen aan publieke en private eisen, rapporteert u over het resultaat van de kwaliteitsborging en meldt u of het bouwwerk voldoen aan het Bouwbesluit. KiK voor kwaliteitsborgers helpt u hierbij. KiK faciliteert u om, behalve publieke, ook private en projectspecifieke kwaliteitseisen te borgen. Op basis van deze werkwijze kunnen kwalitatieve bouwwerken worden gerealiseerd. Als borger werkt u met KiK efficiënt en effectief. Het instrument is in alle projectfasen inzetbaar en ook andere belangrijke actoren in het bouwproces, ontwikkelaars, voorschrijvers en bouwers, werken met KiK. Iedereen spreekt dezelfde taal.

  • Wordt u kwaliteitsborger? Kies dan KiK voor borgers.
  • Meldt u aan, of schrijf de aan te wijzen kwaliteitsverantwoordelijken in die werkzaam zijn in uw organisatie.
  • U volgt de training voor het gebruik van KiK.
  • U wordt in de toekomst licentienemer van KiK, de kosten hiervoor zijn nog niet bepaald.
Aanmelden