KiK voor bouwers

Gratis voor proefprojecten

Risico’s aantoonbaar beheersen? Bouwers zijn steeds meer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de prestaties van het gerealiseerde bouwwerk. Op u als bouwer rust straks de bewijslast. KiK voor bouwers ondersteunt, onder andere door een risicoanalyse, uw kwaliteitsstrategie en biedt u een handige rapportagemodule om deze te verantwoorden. Met KiK stroomlijnt u als aannemer ook het bouwproces en kunt u goed samenwerken met de kwaliteitsborger.
Bent u gecertificeerd voor  BRL 5029, BRL 0901, BRL 0902, BRL 0903-1, BRL 0904 of BRL 0905-1? U kunt dan uw bedrijfseigen borgingsinspanningen optimaliseren en zo de kosten van externe kwaliteitsborging beperken. Als BRL-gecertificeerde bouwer legt u uw kwaliteitsverantwoording voor aan de kwaliteitsborger. En omdat uw borger ook met KiK werkt, is de afstemming eenvoudig. KiK is de verbindende factor in bouwkwaliteit!
Op basis van deze werkwijze kunnen verzekerbare prestaties worden geboden: ‘third party’ of ‘first party’ objectverzekering voor de bouwconsument. Een maximale zekerstelling, waarop in geval van gebreken rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij een beroep kan worden gedaan.

  • Bent u een bouwer (aannemer)? Kies dan KiK voor bouwers.
  • Meldt u aan, of schrijf de aan te wijzen kwaliteitsverantwoordelijken in die werkzaam zijn in uw organisatie.
  • U volgt de training voor het gebruik van KiK.
  • U wordt in de toekomst licentienemer van KiK, de kosten hiervoor zijn nog niet bepaald.

Als u bent gecertificeerd voor BRL 5029, BRL 0901, BRL 0902, BRL 0903-1, BRL 0904 en/of BRL 0905-1 dan behoort de kwaliteitsborger waarmee u werkt de beheersmaatregelen te volgen die u aantoonbaar maakt met bovengenoemde BRL-en. U regisseert de kwaliteitsborging in die projecten en kunt de kosten voor extern toezicht in belangrijke mate beperken. In ieder project opnieuw.

De genoemde certificaten verwerft u na een toelatingsonderzoek door een certificatie-instelling.

Aanmelden