KiK voor Bouw- en Woningtoezicht

Gratis voor proefprojecten

Als Bouw- en Woningtoezicht evolueert uw takenpakket mee met ontwikkelingen rond de bouwsector. Het accent van uw taak verschuift langzaam maar zeker van planfase naar moment van oplevering. Waarbij van u een effectieve interactie met marktpartijen, vooral met de kwaliteitsborger, wordt verwacht. KiK wordt breed gedragen in de bouw- en infrasector. Als generiek kwaliteitsborgingssysteem zal het bij veel bouwers en kwaliteitsborgers de voorkeur hebben. Met de module KiK voor Bouw- en Woningtoezicht sluit u daar niet alleen perfect bij aan, maar bent u ook in staat uw takenpakket zorgvuldig en klantgericht uit te voeren.

  • Bent u van Bouw- en Woningtoezicht? Dan kiest u KiK voor Bouw- en Woningtoezicht.
  • Meld uzelf en/of collega’s aan via deze website.
  • U volgt de training voor het gebruik van KiK.
  • U wordt in de toekomst licentienemer van KiK, de kosten hiervoor zijn nog niet bepaald.
Aanmelden