Verzekerbaar of gewaarborgd

Bouwwerken verzekerbaar of gewaarborgd: fijn voor bouwer en bouwconsument

Nadat kwaliteitsborger en bevoegd gezag hebben vastgesteld dat een bouwproject conform de regels is afgerond, kan een ‘gewone’ verzekering, een zogenoemde first party verzekering of een waarborg van kracht worden. Een first party verzekering is een verzekering waarbij de opdrachtgever en/of bouwconsument zich bij onverhoopte gebreken in het bouwwerk, rechtstreeks tot de verzekeringsmaatschappij kan wenden. De gebouwprestaties zijn het onderwerp van verzekering of waarborg. Dus: het voldoen van het bouwwerk aan de bouwregelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en aan de aanvullende private en projectspecifieke eisen. KiK werkt dus zowel voor verzekeraars als voor waarborginstellingen.