Verzekerbaar

Bouwwerken verzekerbaar: fijn voor bouwer en bouwconsument

Nadat kwaliteitsborger en bevoegd gezag hebben vastgesteld dat een bouwproject conform de regels is afgerond, kan een ‘gewone’ verzekering of een zogenoemde first party verzekering tot stand worden gebracht. Een first party verzekering is een verzekering waarbij de opdrachtgever (‘bouwconsument’) zich, bij onverhoopte gebreken in het bouwwerk, rechtstreeks tot de verzekeringsmaatschappij kan wenden. De gebouwprestaties zijn het onderwerp van verzekering. Dus: het voldoen van het bouwwerk aan de bouwregelgeving, waaronder het Bouwbesluit, en aan de aanvullende private en projectspecifieke eisen. KiK werkt dus zowel voor verzekeraars als voor ‘waarborgers’.