KiK borgt kwaliteit

KiK is hét kwaliteitsborgingsinstrument voor de bouwsector. Het is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenspraak met 30 (branche)organisaties in en rond de bouw. KiK stelt bouwpartijen in staat om bouwkwaliteit te plannen, privaat te borgen, aantoonbaar te maken én de basis te laten zijn voor third of first party verzeke­ringen op de gerealiseerde bouwwerken.

KiK honoreert alle objectief getoetste kwaliteitsaanduidingen voor processen en producten. Lees hieronder meer over KiK (KOMO Instrument Kwaliteitsborging) en private kwaliteitsborging in de bouw.

KiK borgt kwaliteit

Een stukje achtergrond

De Tweede Kamer heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Deze wet verandert de bouwsector ingrijpend. Bouwers worden veel meer verantwoordelijk en aansprakelijk voor woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructurele bouw­werken die zij realiseren.

De bouwkwaliteit (voldoet het bouwwerk aan de bouwregelgeving?) moet geborgd worden door marktpartijen en is niet langer onderwerp van overheidstoezicht. Onafhankelijke en deskundige kwaliteitsborgers nemen de rol die de gemeenten (Bouw- en Woningtoezicht) tot nu toe speelden over, wellicht per 1 januari 2018. De Wkb onderscheidt drie zogenoemde gevolgklassen oftewel risicoklassen: de klassen 1, 2 en 3. De Wkb zal gefaseerd worden ingevoerd; er wordt gestart met gevolgklasse 1.