Eén taal spreken

Met KiK spreekt iedereen dezelfde taal

Met KiK, het KOMO Instrument Kwaliteitsborging, kunnen private partijen én overheden nu al bouwen, borgen en toezicht houden volgens de Wkb wet: van opdrachtgever tot architect, van bestekschrijver tot bouwbedrijf en van externe kwaliteitsborger tot en met de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

KiK is modulair opgebouw en werkt heel praktisch. Door de modulaire opbouw van KiK vindt iedere partij in de bouwkolom, plús de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het instrument precies wat nodig is. Tegelijk is sprake van één systematiek, waardoor iedereen dezelfde kwaliteitstaal spreekt: de taal van geborgde bouwkwaliteit. De implementatie van KiK wordt ondersteund door o.a. BRIS, SKG-IKOB, AFNL, KIWA, CROW, STABU en ISSO.