Eén taal spreken

Met KiK spreekt iedereen dezelfde taal

Met KiK, het KOMO Instrument Kwaliteitsborging, kunnen private partijen én overheden nu al bouwen, borgen en toezicht houden: van opdrachtgever tot architect, van bestekschrijver tot bouwbedrijf en van externe kwaliteitsborger tot en met de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

KiK is modulair opgebouw en werkt heel praktisch. Door de modulaire opbouw van KiK vindt iedere partij in de bouwkolom, plús de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het instrument precies wat nodig is. Tegelijk is sprake van één systematiek, waardoor iedereen dezelfde kwaliteitstaal spreekt: de taal van geborgde bouwkwaliteit. De implementatie van KiK wordt ondersteund door o.a. BRIS, SKG-IKOB, AFNL, KIWA, CROW, STABU en ISSO.