Eén taal spreken

Met KiK spreekt iedereen dezelfde taal

KiK, het KOMO Instrument Kwaliteitsborging, stelt bouwpartijen in staat om met één instrument de kwaliteitsborging te organiseren voor alle typen bouwwerken en in alle gevolgklassen. Gevolgklassen zijn de drie risico-categorieën die de Wkb onderscheidt. Daardoor kunnen zowel ontwikkelaars en voorschrijvers als bouwbedrijven én kwaliteitsborgers met KiK werken. Wie met KiK werkt heeft dus geen andere instrumenten nodig en kan in de keten met alle betrokkenen binnen één instrument optimaal communiceren waar het kwaliteitsborging betreft. Efficiënt en gemakkelijk: KiK is de verbindende factor in bouwkwaliteit!