Eén taal spreken

Met KiK spreekt iedereen dezelfde taal

Met KiK, het KOMO Instrument Kwaliteitsborging, kunnen private partijen en overheden nu al bouwen, kwaliteit borgen en controles uitvoeren volgens de Wkb: van opdrachtgever tot architect en adviseurs, van bestekschrijver tot bouwbedrijf en van externe kwaliteitsborger tot en met de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

KiK is modulair opgebouwd en is heel praktisch. Door de modulaire opbouw vindt iedere bij de bouw betrokken partij, inclusief Bouw- en Woningtoezicht, in het instrument wat nodig is. Tegelijk is sprake van één systematiek, waardoor iedereen dezelfde kwaliteitstaal spreekt: de taal van geborgde bouwkwaliteit. De implementatie van KiK wordt ondersteund door o.a. BRIS, SKG-IKOB, AFNL, KIWA, CROW, STABU en ISSO.