Borgingsstrategie

Borgingsstrategie bepalen met KiK

KiK indexeert de mogelijke risico’s van een bouwproject en stelt de gebruiker in staat de gewenste kwaliteitsborgingsstrategie vast te stellen. Men kiest de processen, producten, leveranciers en de daarmee corresponderende mate van toezicht door de kwaliteitsborger die nodig is om de gevraagde verklaring van conformiteit te kunnen zekerstellen.

Door middel van KiK kan vervolgens het KiK Bouwrapport worden opgesteld door de bouwer. Dat rapport bevat gegevens  voor opdrachtgever en bouwconsument. De borger kan met KiK zijn ‘Verklaring’ conform Wkb realiseren.