Borgingsstrategie

Borgingsstrategie bepalen met KiK

Met KiK bepaalt u de mogelijke kwaliteitsrisico’s van een bouw-/infra-project en stelt u de gewenste borgingsstrategie vast. Zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorschrijft. Men kiest de te gebruiken processen, producten, leveranciers en de daarmee corresponderende mate van controle door kwaliteitsborger (eventueel met bijdrage bouwer) en/of bevoegd gezag, die nodig is.

De kwaliteitsborger en de bouwer kunnen met KiK bij oplevering de vereiste rapportages en verklaringen opstellen. Deze bevatten gegevens voor opdrachtgever, bevoegd gezag, bouwconsument en de verzekerings- of waarborgmaatschappij. Bouw- en Woningtoezicht kan op haar beurt verifiëren of aan het Bouwbesluit wordt voldaan.