Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met een van onze deskundigen: Lars Kiebert of Jack van Everdink op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

De koplopers zijn de eersten die proefprojecten met kwaliteitsborging gaan uitvoeren conform de afspraken tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), KiK en de KiKCampus. Deze afspraken zijn vastgelegd in Klaar voor Kwaliteit. De eisen die van toepassing zijn voor een koploperproject staan vermeld in het document ‘Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten van BZK’’.

Een koploperproject aanmelden

Voorwaarde om u op te geven voor een koploperproject is dat de aanmelding geldt voor alle bouwpartijen die bij de kwaliteitsborging betrokken zijn (opdrachtgever, bouwer, kwaliteitsborger, bevoegd gezag). Binnenkort vindt u bovenin de site een knop ‘Aanmelden – Formeel proefproject’.

Koplopers werken met KiK

In verschillende ‘koploper’-gemeenten gaat de bouwkolom, samen met het bevoegd gezag, bouwprojecten uitvoeren op een manier alsof de Wkb en de gewijzigde Omgevingswet al van kracht zijn. KiK wordt ingezet als kwaliteitsborginginstrument.

De koplopers kunnen rekenen op hulp van de KiKCampus als:

  • Organisatiedeskundige voor de samenwerking in de proefprojecten.
  • Expertise en inhoudelijke ondersteuning.
  • Kenniswerker voor het ophalen en delen van kennis en ervaringen.

Wilt u weten welke gemeenten nu al deelnemen aan het koploperproject? Neem dan contact met ons op via info@kikcampus.nl of bel ons op 085 – 902 58 90.

Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met een van onze deskundigen: Lars Kiebert of Jack van Everdink op telefoonnummer 085 – 486 24 29.