KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.
Sluit menu
KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.

Hoe het werkt

Met KiK kunt u aantoonbaar voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Wetgeving, private eisen en projectspecifieke eisen. Gemakkelijk, transparant en doelgericht. Is de kwaliteit van een bouwwerk met KiK geborgd,

dan is het bouwwerk optimaal verzekerbaar. KiK is altijd en overal inzetbaar, ook voor niet-vergunningplichtige bouwwerken. In grote lijnen werkt KiK per bouwproject zoals hieronder weergegeven. Voor details kijkt u op Over KiK.

1

Projectgegevens: de algemene gegevens en gevolgklasse van het bouwproject invullen

2

Bouwplantoets: nagaan of het bouwplan voldoet aan wetgeving en programma van eisen

3

Risicobeoordeling en borgingsstrategie: de risico’s rond een bouwwerk in kaart brengen en kwaliteitsborgingsplan opstellen (en dit actualiseren bij tussentijdse wijzigingen in plan- of bouwfase)

4

Indiening risicobeoordeling bij bevoegd gezag, beoordeling bevoegd gezag en melding resultaat bevoegd gezag aan kwaliteitsborger

5

Uitvoering borgingsplan en eindkeuring, met een Proces Verbaal van Oplevering

6

Rapportage borger: vastleggen resultaat borgingsplan

7

Kwaliteitsborger: rapportage opdrachtgever en bevoegd gezag, gereedmelding bevoegd gezag inclusief verklaring Bouwbesluit

8

Bouwer: verstrekking revisietekeningen aan bevoegd gezag, consumentendossier aan opdrachtgever en rapportage aan verzekeraar

9

Verzekeren: (first party of third party) verzekering tot stand brengen, met certificaat

10

Oplevering: overdracht aan opdrachtgever met Bouwrapport, financiële waarborg plus revisietekeningen en verstrekking consumentendossier aan bouwconsument

1

Projectgegevens: de algemene gegevens en gevolgklasse van het bouwproject invullen

2

Bouwplantoets: nagaan of het bouwplan voldoet aan wetgeving en programma van eisen

3

Risicobeoordeling en borgingsstrategie: de risico’s rond een bouwwerk in kaart brengen en kwaliteitsborgingsplan opstellen (en dit actualiseren bij tussentijdse wijzigingen in plan- of bouwfase)

4

Uitvoering borgingsplan en eindkeuring, met een Proces Verbaal van Oplevering

5

Rapportage bouwer: KiK Bouwrapport voor verzekeraar en bouwconsument; indiening documenten (revisietekeningen) en gereed melding bij bevoegd gezag

6

Rapportage borger: vastleggen resultaat borgingsplan

7

Verzekeren: (first party of third party) verzekering tot stand brengen, met certificaat

8

Oplevering: Overdracht aan opdrachtgever met Bouwrapport en financiële waarborg plus revisietekeningen