KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.
Sluit menu
KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.

Hoe het werkt

Met KiK kunt u aantoonbaar voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Wettelijke eisen, private eisen en projectspecifieke eisen. Gemakkelijk, transparant en doelgericht. Is de kwaliteit van een bouwwerk met KiK geborgd,

dan is het bouwwerk optimaal verzekerbaar. KiK is altijd en overal inzetbaar, ook voor niet-vergunningplichtige bouwwerken. In grote lijnen werkt KiK per bouwproject zoals hieronder weergegeven. Voor details kijkt u op Over KiK.

1

Projectgegevens: de algemene gegevens en gevolgklasse van het bouwproject invullen

2

Bouwplantoets: nagaan of het bouwplan voldoet aan wetgeving en programma van eisen

3

Onafhankelijke kwaliteitsborging: uitvoering borgingsplan en eindkeuring (bij woningen) met een Proces Verbaal van Oplevering

4

Risicobeoordeling en borgingsstrategie: de risico’s rond een bouwwerk in kaart brengen en kwaliteitsborgingsplan opstellen (en dit actualiseren bij tussentijdse wijzigingen in plan- of bouwfase)

5

Borging bouwer: uitvoering borgingsplan

6

Rapportage bouwer: KiK Bouwrapport voor opdrachtgever, verzekeraar en bouwconsument; indiening documenten (revisietekeningen) en gereed melding bij bevoegd gezag

7

Verzekeren: (first party of third party) verzekering tot stand brengen, met certificaat

8

Rapportage borger: vastleggen resultaat borgingsplan en opstellen ‘verklaring conform Wkb’

9

Oplevering: Overdracht aan opdrachtgever met Bouwrapport en financiële waarborg plus revisietekeningen

1

Projectgegevens: de algemene gegevens en gevolgklasse van het bouwproject invullen

2

Bouwplantoets: nagaan of het bouwplan voldoet aan wetgeving en programma van eisen

3

Risicobeoordeling en borgingsstrategie: de risico’s rond een bouwwerk in kaart brengen en kwaliteitsborgingsplan opstellen (en dit actualiseren bij tussentijdse wijzigingen in plan- of bouwfase)

4

Onafhankelijke kwaliteitsborging: uitvoering borgingsplan en eindkeuring (bij woningen) met een Proces Verbaal van Oplevering

5

Borging bouwer: uitvoering borgingsplan

6

Rapportage bouwer: KiK Bouwrapport voor verzekeraar en bouwconsument; indiening documenten (revisietekeningen) en gereed melding bij bevoegd gezag

7

Rapportage borger: vastleggen resultaat borgingsplan en opstellen ‘verklaring conform Wkb’

8

Verzekeren: (first party of third party) verzekering tot stand brengen, met certificaat

9

Oplevering: Overdracht aan opdrachtgever met Bouwrapport en financiële waarborg plus revisietekeningen