Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

U kunt als gemeente of kwaliteitsborger een proefproject starten waarin het bevoegd gezag samen met de bouwkolom bouwprojecten gaat uitvoeren alsof de Wkb en de gewijzigde Omgevingswet al van kracht zijn. KiK kan hierbij worden ingezet als kwaliteitsborgingsinstrument. Voorwaarde om u op te geven voor een proefproject is dat de aanmelding geldt voor alle bouwpartijen die bij de kwaliteitsborging betrokken zijn (opdrachtgever, bouwer, kwaliteitsborger, bevoegd gezag).

  * = verplicht veld

  Algemeen
  Intern KiK-nummer, wordt door KiK ingevuld.
  Locatie werkzaamheden
  Locatie kadastraal
  Bouwwerk
  Opdrachtgever
  Gemachtigde
  Bouwer
  Ontwerper
  Gemeente
  Kwaliteitsborger
  Project
  Verantwoordelijke coördinatie
  Verantwoordelijke constructieve veiligheid
  Verantwoordelijke brandveiligheid
  Verantwoordelijke bouwfysica
  Verantwoordelijke installaties
  Verantwoordelijke toezicht op de bouw
   

  Bij integrale proefprojecten met subsidie zijn de volgende zaken verplicht aan te leveren bij deze aanmelding:

  • een projectplan
  • een risicobeoordeling
  • een borgingsplan
  • informatie over strijdigheden
  • een inhoudsopgave van het dossier bevoegd gezag
  • de datum van de gereedmelding

  Voor de overige proefprojecten adviseren wij met enige klem dit ook te doen. De informatie die pas bij afronding van een project beschikbaar komt (strijdigheden, inhoudsopgave van het dossier bevoegd gezag en de datum van de gereedmelding), zien wij graag tegemoet via info@kik-komo.nl.

  Menu sluiten
  Servicedesk

  De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

  Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.